Петолистна гиностема – Gynostemma pentaphyllum

размещено в: Билки | 0

Gynostemma pentaphyllum – петолистна гиностема fam.Cucurbitaceae (Тиквови) Произход и описание Петолистната гиностема е растение, естествено разпространено в Югоизточна Азия – Китай, Корея, Япония, където расте от 300 до 3200 м надморска височина. На английски, както и на китайски е позната … Повече

Важни правила за билките и тяхното използване

размещено в: Билки | 0

Информацията намираща се в тази категория е предоставена само като информационен ресурс и не трябва да се използва или да се разчита за никакви диагностични или лечебни цели. Тази информация не създава никаква връзка между пациент и лекар и не … Повече

Невен (Calendula officinalis L.)

размещено в: Билки | 0

Невен (Calendula officinalis L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae (остар. Compositae)) Едногодишно светлозелен тревисто растение. Стъблото е 30-50 см. високо, изправено, от основата разклонено. Листата са последователни, продълговати, обратно яйцевидни или приседнали. Цветните кошнички са жълти или оранжеви.Плодовете са твърде разнообразни по … Повече

Мечо грозде Семейство Пиренови (Ericaceae)

размещено в: Билки | 0

Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) Семейство Пиренови (Ericaceae) Вечнозелено пълзящо храстче с приповдигащи се крайни разклонения. Стъблата са до 150 см. дълги, гъсто облистени. Лисата са обратно яйцевидни, с клиновидна основа, кожести, целокрайни, с меки къдрави власинки по ръба, … Повече

Лютива мента (Mentha x piperita L.)

размещено в: Билки | 0

Лютива мента (Mentha x piperita L. (Mentha aquatica x spicata)) Семейство Устноцветни (Lamiaceae (Labiatae)) Ултивирано многогодишно хибридно тревисто растение с разклонено от основата стъбло, високо 30-90 см. Листата са яйцевидни, по края напилено назъбени, от двете страни покрити с етерично-маслени … Повече

Липа Семейство Слезови (Malvaceae)

размещено в: Билки | 0

Липа (Tilia argentea Desf. ,Tilia cordata Mill. ,Tilia platyphyllos Scop.) Семейство Слезови (Malvaceae) Високи дървета с разклонена корона. В медицината се употребява цветът и на трите вида липа : дребнолистна (Tilia cordata), едролистна (Tilia platyphyllos) и сребролистна (Tilia argentea). Цветовете … Повече

Лайка (Matricaria chamomilla L.)

размещено в: Билки | 0

Лайка (Matricaria chamomilla L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae (остар. Compositae)) Разпространена е из цялата страна. Да не се бърка с полското подрумниче – Anthemis arvensis L. и кучешката лайка – Anthemis cotula L., с които освен по листата и кошничките на … Повече

Лавандула Семейство Устноцветни (Lamiaceae (Labiatae))

размещено в: Билки | 0

Лавандула (Lavandula angustifolia Mill.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae (Labiatae)) Силно разклонен, 30-80 см. висок полухраст с многобройни изправени стъбла. Листата са срещуположни, 2-6 см. дълги и 2-6 мм. широки, целокрайни, сивозелени, с подвити ръбове. Цветовете са сивовиолетови, събрани по 6-10 в … Повече

Маточина Семейство Устноцветни (Lamiaceae (Labiatae))

размещено в: Билки | 0

Маточина (лимонче) (Melissa officinalis L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae (Labiatae)) Многогодишно тревисто растение с приятна лимонена миризма. Стъблото е 30-40 см. високо, покрито с власинки. Листата са широко яйцевидно ромбични или продълговати, тъпо назъбени. Цветовете са бледожълти, бели или розови. Плодът … Повече

Лопен Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

размещено в: Билки | 0

Лопен (Verbascum phlomoides L.) Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae) Разпространение: Високият лопен се среща из храсталаците, редките гори, сечищата и пожарищата, а лечебният лопен – по сухите тревисти, песъчливи и каменисти места, край пътищата и необработваните места. Описание: Двугодишни тревисти едролистни растения, … Повече