Disclaimer

Време за четене: < 1 минута

Опровержение

Съдържанието на този уебсайт се изготвя възможно най-грижливо. Въпреки това доставчикът не поема отговорност за верността, изчерпателността и актуалността на предоставеното съдържание. Потребителят използва съдържанието на сайта на собствен риск.

Този уебсайт съдържа обща информация за билки, рецепти, подправки и мн.др. Тяхното прилагане и изолзване. Информацията не е съвет и не трябва да се третира като такава. Информацията на този уебсайт не трябва да се използва като съвет или лечение.

Не трябва да разчитате на информацията на този уебсайт като алтернатива на медицински съвет от Вашия лекар или друг професионален доставчик на здравни услуги.

Информацията намираща се в www.zelendom.bg е предоставена само като информационен ресурс и не трябва да се използва или да се разчита за никакви диагностични или лечебни цели.

Ако смятате, че може да страдате от някакво медицинско състояние, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ.

Никога не трябва да отлагате да потърсите медицинска помощ, да пренебрегнете медицински съвет или да прекратите медицинското лечение поради информация на този уебсайт.

www.zelendom.bg не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни щети и загуби, причинени от употребата или невъзможната употреба на информацията поместена в този сайт.

Още важна информация и правила за ползване.