Алелопатия

Време за четене: < 1 минута Алелопатия и алелопатични взаимоотношения между цветните видове. Алелопатия – явление, при което едно растение отделя токсични, химични вещества, които потискат растежа на съседни растения…

Какво е това Флористика

Време за четене: 2 минути Какво е това Флористика? – Това е едно много широко понятие, в което всеки човек влага свой собствен смисъл. За едни Флористиката е увлечение по…