Време за четене: 2 минути

Azolla niloticaАзола нилотика (Azolla nilotica)
Семейство Азолови (Azollaceae)

Тази папрат е разпространена в Централна и Източна Африка – в застояли и плитки водоеми около река Нил. В Танзания са открити големи популации в незасенчени пресъхващи вирове – както плаващи, така и вкоренени във влажната тиня.

Azolla nilotica е водно растение, стелещо се по повърхността на водата или вкореняващо се в тинята, което е значително по-голямо от другите видове азоли. Обикновено дължината на стеблото му е 1.5 – 6 см, но понякога достига до 35 см. Корените също се различават от тези на останалите азоли – те са снопообразни, дълги 1.5 – 15 см. Стеблата растат хоризонтално, без листа, със съвсем малки люспи, клонките са противоположни, дебели 1 – 1.5 мм. Листата на страничните клонки са противоположни, двусегментни, керемидообразно разположени, люспести. Връхният сегмент е дълъг 1 – 1.3 мм, от неутрално зелено до синьо-зелено, с широк безцветен край. Долният сегмент е по-голям от връхния, прозрачен, в средата зелен, по края безцветен. Спорокарпиите обикновено са четвъртити.

Azolla nilotica е рядък и благодарение на размерите си, особено привлекателен вид, който се нуждае от много светлина и топлина. Опитите да се отглежда това растение в аквариуми до сега са били неуспешни. То се развива добре в оранжерии – в плитки водоеми с тинест слой на дъното.

Вътре в спорангиите микроспорите образуват няколко групи, които са обвити с втвърдяващо се пенесто вещество. Тези образувания се наричат масули. Масулите на Azolla nilotica са без глохидии (малки бодлички – като кукички), за разлика от повечето други азолии.