Балканска чубрица (Satureja montana L.)

Време за четене: 2 минути Балканска чубрица (Satureja montana L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae (Labiatae)) Разпространение: По сухите каменисти склонове на всички наши планини, предимно на варовик. Химичен състав: До 2%…

Арника (Arnica montana L.)

Време за четене: 2 минути Арника (Arnica montana L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae (остар. Compositae)) Описание: Многогодишна билка, висока около 20 – 60 см. с късо, кафяво – червено коренище и…

Аир (Акорус) (Acorus calamus L.)

Време за четене: 2 минути Аир (Акорус) (Acorus calamus L.) Многогодишно блатно тревисто растение с хоризонтално пълзящо коренище дълго до 1.50 м. Съцветието е цилиндрично, към върха леко заострено, обагрено…