Време за четене: 2 минути
Билките могат да бъдат лечебни, но и много опасни

Билките могат да бъдат лечебни, но и много опасни

Въпреки че са носят безспорни полезни качества, те могат да бъдат причина за фатални отравяния.

Най-чести са отравянията вследствие на поглъщане през устата на свежи части от растенията или извлеци, запарки, и др. Това се случва когато отровни растения се употребяват за лекуване по съвета на неуки лица или пък по собствено усмотрение (без необходимите познания).

Отравянията с билки могат да протичат остро и хронично.

Острите отравяния се дължат обикновено на употребата на голямо количество (свръхдозиране) и се характеризират с внезапно настъпване, с бурни клинични прояви. Хроничните отравяния настъпват при продължителна употреба на нетоксични еднократни количества от съответната билка и се характеризират с бавно, незабелязано начало и с постепенно развитие на клиничната картина.

Клиничната картина на отравянията с лечебни растения се отличава с голямо разнообразие. Въпреки това в някой случаи е трудно с точност да се определи растението, от което е настъпило отравянето, тъй като много често различни растения могат да предизвикат сходни токсични прояви.

Не винаги цялото растение е отровно, а само някои негови части.

Натрупването на отровата в растението зависи от фазата на развитието му, както и от възрастта му. Например в едни видове билки отровните вещества са в най-голямо количество до цъфтежа, а в други – през периода на цъфтежа или при узряването на плодовете.

Неравномерно е и разпределението на отровните вещества в отделните части на растението. При едни видове растения най-отровни са плодовете, при други – корените, при трети – цветовете, листата или кората.

От огромно значение е доброто познаване на всяко отделно растение, тъй като някои части от него са подходящи за употреба, докато други са с високо съдържание на отровни вещества.