Време за четене: 2 минути

Пейзажът лекува

Пейзажът лекува (ландшафтотерапия)

Природата – велика лечителка на болестите, извор на живителни сили за физическо укрепване и възстановяване на нервно- психичното равновесие на човека, днес много често е отдалечена от нас. Затова не трябва да пренебрегваме направлението – възстановяване на здравето чрез пребиваване сред природата – ландшафтотерапия. 

П.Г. Мезерницки добре е изразил това с думите: “Околният пейзаж с неговата красота, звуци, аромати, въздушни течения, възбуждайки сферата на сетивата, действа на психиката и висшите синтетични функции”.

Човекът – част от природата, е неразривно, жизнено свързан с нея. Природните фактори са естествени дразнители и стимулатори за него. Ландшафтът въздейства върху организма по различни начини: механични (вятър, атмосферно налягане), топлинни и радиационни (слънце, излъчвания от земята и др.), електромагнитни (йонизация на въздуха), химични (аромати от растенията и др.).Тези именно природни фактори въздействат чрез сетивата върху централната нервна система. Установено е дълбокото психо- емоционално влияние на ландшафта.

Най- добро и всестранно е въздействието на ландшафта в курортите. В курорта се създава “доминанта на природата”, т.е. постоянно огнище на възбуда в кората на главния мозък, което подтиска всички други болестни огнища, в резултата на което изчезват невротичните реакции. И.П.Павлов отбелязва: “Явленията на природата се превръщат в най- силни възбудители на най- важните жизнени функции”. Всяко курортно лечение е всъщност въздействие, нормализиращо дейността на главния мозък. Пейзажът спомага да се възстанови загубеното равновесие между съвременния човек и природната среда, да се възобновят нарушените връзки между тях, особено при заболявания и преумора.

Всяко, дори и най- краткото общуване с природата подобрява настроението, премахва натрупаното напрежение и умората. Отбелязва се подем на душевните сили и прилив на енергия и бодрост. Всеки излет извън града в почивни дни и особено пребиваването в курорт, възстановява разклатеното здраве, дава сили за работа, подмладява и удължава живота.

Особено се изтъква значението на т.нар. фитонциди като компонент на ландшафта. Благоприятно въздействащ фактор на ландшафта е отрицателната естествена въздушна йонизация, на което се дължат освежителните свойства на въздуха.

Особено съществено е психо- емоционалното благоприятно повлияване от пейзажа. Положителните емоции, породени от хубавия пейзаж, изместват отрицателните, стресово действащи емоционални свръхнапрежения, предизвикани от съвременния динамичен живот. Чудесният благотворен ефект на пейзажа премахва напрежението и умората.

И така – да пребиваваме повече сред природата, тя ни лекува, възстановява и подмладява, дарява ни с радост, вдъхва ни благородство, любов и доброта!