Време за четене: 4 минути

Болести по цветятаБолести по цветята

Всички цветя и листнодекоративни растения се нуждаят от определени условия на отглеждане, за да се развиват нормално. Всяко отклонение от тези условия спомага за развитието на болести. Заболяването на цветята е процес, свързан с нарушаване на нормалните физиологични функции, намалена жизненост на поразените растения, силно влошаване на външния вид и често зори преждевременно загиване. По начина на предаване на болестите от болни на здрави цветя различаваме инфекциозни боласти, както и такива, основен фактор за които е условията на отглеждане. Неинфекциозните болести и фзиологичните смущения са предизвикани от неправилна температура на отглеждане, преполиване или засушаване, излагане на въздушни течения, недостатъчна светлина или директно слънце, неправилно подхранване на цветята с торове и др.

Инфекциозните болести се предизвикват от микроорганизми, които се развиват по Болести по цветятаповърхността или във вътрешността на засегнатите растения и увреждат тъканите като се хранят с тях. Най-важното за инфекциозните болести е способността им да се пренасят от болни на здрави цветя посредством факторите на околната среда – вятър, вода, човек или животно. Инфекциозните болести могат да бъдат гъбични, вирусни, бактериални, фитоплазмени и др. в зависимост от вида и систематичното положение на патогена (причинителя на патологичния процес). Диагностиката понякога е труден процес, като в някои случаи причинителя е видим с просто око, докато в други случаи може да се извърши само от специалист посредством изолиране на спори, микроскопски препарати, биологичен анализ и др.

Най – разпространените болести по цветята са Вирусните болести (вирози), Бактериалните заболявания, Фитоплазмените болести и Гъбните болести (микози).

Вирусни болести (вирози): Предизвикват се от фитопатогенни вируси, които са с изключително малки размери и не са видими с просто око. Имат нишковидна, пръчковидна или сферична форма и се разпространяват в заразеното растение посредством растителните сокове. Заразяването на здраво от болно растение става най-често посредством насекоми или инструменти, с които е работено върху болни растения. Симптомите са много разнообразни и зависят както от вида на патогена, така и от растението гостоприемник. Най-често симптомите са промяна на външния вид на заразеното растение (хлороза, пожълтяване, мозайка), изсъхване на части от растението (некротични петна или некроза на големи части от растението), забавяне на растежа и деформации и др.
Борбата с вирусните заболявания е изцяло превантивна. Веднъж заболели, поразените растения следва да се унищожат. Също така, следва да се унищожат и всички източници на заболяването – плевели, заразени растения, инсектициди. Инструментите, с които работим следва да се дезинфекцират.

Болести по цветятаБактериални болести: Тези заболявания се причиняват от едноклетъчни организми, които проникват в растенията през уязвимите им места – естествените отверстия (устица, нектарници и др.) или през наранени участъци. Известни са няколко стотин бактериални болести, които поразяват абсолютно всички части на растенията. Най-често срещаните болести са:
– Некротични напетнявания – неправилна форма, в началната фаза на болестта по-светли петна, които в последствие стават кафяви или черни.
– Нарасти – свързано е с засилване на клетъчното делене на поразените тъкани и образуването на нарасти в грапава повърхност.
– Увахване – причинител са бактериите, развиващи се в проводящата система на растението, които я запушват чисто механично и убиват изграждащите я клетки.
– Гниене – засегнати н този случай са клубените, луковиците и плодовете на растенията.
С бактериалните болести борбата също е превантивна. Ефективно е използването на фунгициди единствено за ограничаване на заболяването.

Фитоплазмени болести: Тези заболявания, както говори името, се предизвикват от група недобре изучени микроорганизми – фитоплазми. Най-често те се съдържат в соковете на проводящата система на цветята и растенията. Пренасянето от заразено на здраво растение става най-често посредством смучещите соковете на растенията инсектициди. Признаците при заболелите растения са много разнообразни: пожълтяванен на листата, деформация на цветовете и др.

Гъбични болести (микози): Причинител на тези заболявания е най-широко разпространения фитопатоген – гъбите. ТеБолести по цветята
причиняват над ¾ от болестите по цветята и растенията. Хранят се с растителни тъкани посредством ензими и ферменти. Гъбите иман много висока размножителна способност. Спорите им се разпространяват посредством въздушните течения, водата, насекомите, инструментите и за много кратко време могат да поразят огромен брой растения. Един от основните фактори за развитието на гъбите са факторите на околната среда – температурно – влажностните условия. По-масово гъбите се развиват през пролетта при висока въздушна влажност и сравнително високи температури. Върху поразените тъкани на растения, фитопатогенните гъби формират разнообразни структури – налепи от мицел, плодни тела и др. Именно тези повърхностни структури са най-важни за поставянето на правилната диагноза, а от там и на ефективната борба с тях, която и тук следва да е превантивна, а не реактивна. Фунгицидите единствено предпазват здравите части на растенията от заболяване, докато всички поразени участъци и растения следва да се унищожат.