Лайка (Matricaria chamomilla L.)

Време за четене: 2 минути Лайка (Matricaria chamomilla L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae (остар. Compositae)) Разпространена е из цялата страна. Да не се бърка с полското подрумниче – Anthemis arvensis L.…

Лопен (Verbascum phlomoides L.)

Време за четене: 2 минути Лопен (Verbascum phlomoides L.) Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae) Разпространение: Високият лопен се среща из храсталаците, редките гори, сечищата и пожарищата, а лечебният лопен – по сухите…

Леска Семейство Брезови (Betulaceae)

Време за четене: 2 минути Леска (Corylus avellana L.) Семейство Брезови (Betulaceae) Едър храст, а понякога и малко дърво, достигащо до 5 м. височина. Стъблото е с червеникава или пепелявосива…

Лазаркиня Семейство Брошови (Rubiaceae)

Време за четене: < 1 минута Лазаркиня (Asperula odorata L.) Семейство Брошови (Rubiaceae) Тревисто многогодишно растение с изправено, гладко, четириръбесто, неразклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са елипсовидно ланцетни…

Копър (Anethum graveolens)

Време за четене: 2 минути Копър (Anethum graveolens) Семейство Сенникоцветни (Apiaceae) Произхожда от Азия и Средиземноморието. Образува стълбовидни корени с дълбочина 15-20 см., поради което и пресаждането дори на млади…

Камилски бодил (Onopordum acanthium L.)

Време за четене: < 1 минута Камилски бодил (Onopordum acanthium L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae (остар. Compositae)) Двегодишно силно бодливо тревисто растение. Стъблото е 1 до 2 м.високи, право, в горната…