Лимон

Време за четене: 4 минути Лимон(Citrus limon (L.) Burm.f.)Семейство Седефчеви (Rutaceae) Листата на обикновения и едроплодния лимон имат по-нежна стуктура от другите си събратя в семейството на цитрусовите. Изложени изведнъж…

Белопероне (Beloperone guttata)

Време за четене: 2 минути Белопероне Семейство Страшникови (Acanthaceae) Род – според някои автори в днешно време Белоперонето се включва в род Justicia, а видът В. guttata се приема за…

Семейство Азолови (Azollaceae)

Време за четене: 4 минути В семейство Азолови (Azollaceae) има един род – род Azolla – малки нежни разноспорови папрати, плаващи на повърхността на водата. В резултат от приспособяването към…

Azolla caroliniana

Време за четене: 2 минути Azolla caroliniana е папрат, която е разпространена в Северна, Централна и Южна Америка и в Азия. Аклиматизирана е в Европа, но се среща рядко. Обича…

Азола нилотика (Azolla nilotica)

Време за четене: 2 минути Азола нилотика (Azolla nilotica) Семейство Азолови (Azollaceae) Тази папрат е разпространена в Централна и Източна Африка – в застояли и плитки водоеми около река Нил.…

Авокадо (Persea americana)

Време за четене: 2 минути Авокадо (Persea americana) Авокадо няма да срещнете в магазините за цветя, но може сами да си го развъдите и отгледате. Родината му е Америка и…