Лахеналия (Lachenalia)Семейство Лилиеви (Liliaceae (lily family))

Време за четене: 2 минути Лахеналия (Lachenalia)Семейство Лилиеви (Liliaceae (lily family)) Лахеналията са многогодишни луковични цветя от семейство Лилиеви (Liliaceae), известно също така и с

Прочетете повече